Nový magazín o VPN a internetové bezpečnosti.

Výzkumný ústav živočišné výroby

Jedná se o výzkumný ústav zřízený Ministerstvem zemědělství podle § 35 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných organizacích, zřizovací listina č. j. 22969/2006-11000.

Obrázek vuzv-mensi.jpg

Provozní dotace: 134 mil. Kč
Počet zaměstnanců: 241

Hospodaření: Výzkumný ústav živočišné výroby je financován z prostředků Ministerstva zemědělství, národní agentury pro zemědělský výzkum a dále pak z nejrůznějších grantů či kofinancovaných programů EU.

Činnost: Podle zřizovací listiny a oficiálních webových stránek spočívá činnost tohoto ústavu ve
výzkumu v oblasti reprodukce zvířat, jejich výživy, technologií chovů, managementu stád, ekonomiky výroby atp. V reálu se spíše jedná o přežitek z dob neskrývaného socialismu, výzkumný ústav byl založen v roce 1951. Mezi hlavní realizované výzkumné projekty z minulých let patří např. Projekt s názvem „Hormonální podstata vztahu mezi sociální aktivitou a růstem paroží I–III“; „Stanovení biologických a manažerských parametrů pro vysokou úroveň užitkovosti prasat“ či „Výzkum základních environmentálních aspektů v chovech hospodářských zvířat z hlediska skleníkových plynů, pachu, prachu a hluku, podporujících welfare zvířat a tvorbu BAT“.

Hodnocení a verdikt: Údaje o vztahu mezi sociální aktivitou a růstem paroží či údaje pro zlepšení užitkovosti zvířat nemá stát v tržní ekonomice vůbec zjišťovat. Pokud by však někdo chtěl vztah mezi sociální aktivitou a růstem paroží zkoumat, nepochybně v případě poptávky může tyto výzkumy na komerční bázi provádět. O problematiku užitkovosti či dojivosti zvířat by se měl starat každý zemědělec sám, bez ohledu na tento výzkumný ústav placený z peněz všech daňových poplatníků. Pod Ministerstvem zemědělství navíc existuje řada podobných úřadů a ústavů a výzkumnou činnost v této oblasti také provádějí veřejné vysoké školy zemědělského zaměření. Ústav vykonávající zbytečnou a duplicitní činnost by měl být okamžitě zrušen bez náhrady. Stát by navíc kromě ušetření 134 mil. Kč, které poskytuje jako dotaci, mohl získat i stovky miliónů korun z prodeje majetku výzkumného ústavu.

Vyšlo na svobodní.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *