Nový magazín o VPN a internetové bezpečnosti.

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL) je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem zemědělství České republiky (zřizovací listina č. j. 27819/2001-3030).

Obrázek uhul-2.png
Provozní dotace: 190 mil. Kč
Mzdové prostředky: 94 mil. Kč
Počet zaměstnanců: 411

Hospodaření: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů je financován ze státního rozpočtu, z fondů EU a cca 5 mil. korun ročně si vydělá vlastní činností.

Činnost: Provádí národní inventarizaci lesů v České republice – šetření o skutečném stavu a vývoji lesů. Vyhotovuje a spravuje data oblastních plánů rozvoje lesů včetně zajišťování jednotného typologického systému lesů v České republice.
Slouží jako zdroj informací pro vypracování lesních hospodářských plánů, lesních hospodářských osnov a jako podpora pro rozhodování orgánů státní správy.
Zajišťuje vedení centrální databáze a archívu o lesích a myslivosti v České republice, včetně dat monitoringu a dalších navazujících informací.
Zabezpečuje poradenství a služby při provádění certifikace lesů České republiky.

Hodnocení: O skladbě lesa ví nejlépe jeho majitel a neexistuje racionální důvod, proč by měl jeho činnost šetřit či inventarizovat stát. K čemu státu je znalost přesného počtu borovic či smrků v zemi? (Ostatně by se slušelo, aby i lesy vlastněné státem byly privatizovány.) Pokud majitel lesa bude mít zájem o inventarizaci či poradenství, není důvod, aby se neobrátil na soukromé firmy, které jistě vzniknou, bude-li o jejich služby zájem. Jednotné databáze může pro majitele lesů spravovat klidně jimi placená a státem nedotovaná oborová organizace. Výzkumem či osvětovou činností v tomto oboru se navíc zaobírají i další státní instituce.

Verdikt: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů by měl být co nejdříve zrušen. Vykonává nejen duplicitní, ale i zbytečnou činnost, kterou v případě tržní poptávky mohou vykonávat soukromé organizace nebo organizace placené majiteli lesů. Daňový poplatník ušetří ročně bezmála 200 miliónů Kč a nemalé finanční prostředky se dají získat i z prodeje jeho majetku, který má hodnotu cca 400 miliónů korun.

Vyšlo na svobodni.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *