Nový magazín o VPN a internetové bezpečnosti.

Švédsko ve zkratce

Na žádost jednoho čtenáře vytvářím kratší verzi článku Švédsko zbohatlo díky liberalismu, nikoliv socialismu. Naopak koho zajímá větší hloubka, tomu doporučím knihu Globalizace.

rok 1850 – Švédsko bylo chudší než dnešní Kongo. Průměrná délka dožití byla poloviční a kojenecká úmrtnost třikrát tak vysoká jako v dnešní průměrné rozvojové zemi. 1 pokoj obvykle obývala pětičlenná rodina.

1850 – 1950 – Období liberální politiky, nízkých daní a minimálních zásahů do trhu. Zosminásobil se národní důchod, počet obyvatel vzrostl dvojnásobně, kojenecká úmrtnost klesla z 15% na 2%, průměrná délka dožití stoupla o 28 let. Švédsko se proměnilo v jednu z nejbohatších zemí na světě. Vznikají nejvýznamnější švédské společnosti jako Electrolux, Ericsson a IKEA.

1950 – Daně ve Švédsku byly nižší a veřejný sektor byl menší než ve zbytku Evropy i USA. Švédsko uplatňovalo ekonomickou politiku nezasahování – laissez faire. Daňová zátěž na úrovni 19% HDP.

1950 – 1960 – Daňová zátěž nepřesáhla 31% HDP. I přes zvyšující daně Švédsko pokračovalo v liberální politice nízkých cel a svobodě v podnikání.

1960 – 1980 – Země začala masivně regulovat. Veřejné výdaje stouply z 31% na 60% HDP. Sociální demokracie vypráví o svých úspěších, ale ve skutečnosti sklízí plody liberální politiky z předchozích let.

1990 – 1999 – Švédsko snížilo daňovou zátěž z 52% na 42% HDP. Zrušilo daň darovací, dědickou, stavební a daň z bohatství. Finanční, telekomunikační, mediální trh a trh s elektřinou byly deregulovány. Došlo k částečné reformě penzijního systému tržním směrem. Soukromé subjekty mohly vstupovat i do zdravotnictví a školství. Země si uvědomila, že pro rychlejší růst je potřeba více svobody. Po těchto reformách roste HDP Švédska strměji než v 80. letech.

2015 – Švédsko je 18. nejbohatší země. Politika sociální demokracie zabrzdila švédský zázrak. I přes vysoké zdanění je však Švédsko 32. ekonomicky nejsvobodnější zemí. Protože mají vysokou svobodu podnikání, svobodu obchodu, monetární svobodu, svobodu investování, nízkou míru korupce a vysokou ochranu soukromého vlastnictví. Všechny tyto faktory zemi pomohli, aby se s krizí vypořádala lépe než země s nízkou ekonomickou svobodou na jihu Evropy.

Autorem této kratší verze je Ladislav Výsmek

Doporučuji také:

Jak sociální stát zkazil Švédsko

Švédsko: chudší, než si myslíte

Ekonomická svoboda je výsadou pouze pěti zemí světa

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *